Blogia
PDFC

PREGUNTA 5. PESTAÑA 3: ANALISIS INTERNO DE LA EMPRESA

Es l’anàlisi de les avantatges i limitacions de cadascuna d’elles

 

AVENTATGE MATRIU BCG

LIMITACIONS MATRIU BCG

Aquesta matriu permet veure si la distribució dels productes es relativament equilibrada i analitza la manera de canalitzar adequadament els fluxos de recursos.

De carácter relativamente simplista en les hipótesis subyacente en les dimensions estratègiques escollides.

Permet mesurar objectivament i de manera senzilla les dues dimensions bàsiques per la ubicació dels diferents negocis.

Problema alhora de mesurar la taxa de creixement de la industria amb la possibilitat alhora de calcular el creixement real i el previs

 

Enfocada principal a la generació de flux de caixa marginant altres aspectes com la rendibilitat de les inversions, creixement de vendes o riscos assumits.

 

 

 

AVENTATGE MATRIU  POSICIÓ COMPETITVA-ATRATCTIU DE LA INDUSTRIA

PANTALLA DE NEGOCI

LIMITACIONS MATRIU POSICIÓ COMPETITVA-ATRATCTIU DE LA INDUSTRIA

PANTALLA DE NEGOCIS

De caràcter més complert que d’anterior al considerar dimensions multicriteri per mesurar la posició competitiva i l’atractiu del sector.

Es considerar que la generalització de les múltiples variables fa que es puguin ocultar diferencies significatives entre unes i altres.

Mes relativa i flexible

El caràcter qualitatiu i subjectiu de moltes de les variables tot i que enriqueix l’anàlisi, dificulta la precisió dels negocis en la matriu al poder estar influïts per perspectives i actuacions històriques

 

Les avaluacions finals poden oferir pocs nivells de confiança, en el sentit de que diferents responsables obtindrien diferents avaluacions.

Unitats diferents de negoci impliquen  diferents factors, de manera simultània, en la fixació de la posició del negoci i de l’atractiu de la industria.

El fet que dos negocis s’hagin avaluat  respecte diferents criteris fa que l’anàlisi sigui més ambigu.

 

AVENTATGE MATRIU  ORGÀNICA -ADL

LIMITACIONS MATRIU ORGÀNICA-ADL

De caràcter multicirteri i subjectiu pel que fa a la dimensió posició competitiva.

 

Pel que fa la dimensió maduresa de la industria pot mesurar-se més objectivament

tot i que redueix  la dimensió atractiu de la industria a una única variable.

 

Es considerar que la generalització de les múltiples variables fa que es puguin ocultar diferencies significatives entre unes i altres.

El caràcter qualitatiu i subjectiu de moltes de les variables tot i que enriqueix l’anàlisi, dificulta la precisió dels negocis en la matriu al poder estar influïts per perspectives i actuacions històriques

Les avaluacions finals poden oferir pocs nivells de confiança, en el sentit de que diferents responsables obtindrien diferents avaluacions.

Unitats diferents de negoci impliquen  diferents factors, de manera simultània, en la fixació de la posició del negoci i de l’atractiu de la industria.

El fet que dos negocis s’hagin avaluat  respecte diferents criteris fa que l’anàlisi sigui més ambigu.

 

 

 

 

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres.

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres